Arrange a Viewing

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Error: Contact form not found.

Splošni pogoji in pravila facebook promocijske nagradne igre

Organizator facebook promocijske nagradne igre je podjetje Oddajanje sob, Martin Šeberle s.p., Velika Dolina 22, 8261 Jesenice na Dolenjskem (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

V nagradni igri lahko sodelujejo samo vse polnoletne fizične osebe, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja, razen zaposleni in ostali sodelavci organizatorja nagradne igre in njihovi bližnji sorodniki ter vsi, ki so kakorkoli povezani z organizatorjem nagradne igre ali pa so v komisiji nagradne igre.

Nakup izdelkov ali plačilo ni pogoj za sodelovanje v tej nagradni igri.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejema in se strinja z vsemi tukaj navedenimi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je všečkanje objave na naši Facebook strani https://www.facebook.com/apartmavinskatrtaribnica

Vsa dodatna dejanja (vključno z deljenjem objave, komentiranjem, ogledi zabav, označevanjem itd.) se izvajajo po lastni presoji in ne vplivajo na nagradno igro.

V nobenem primeru ne bomo stopili v stik z nobenim udeležencem prek neposrednega sporočila, da so zmagali v nagradni igri in od njih ne bomo zahtevali nobenega plačila.

Prosimo, ne posredujte nobenih informacij od vaših računov ali kartic prek Messenger-ja na Facebook-u nikomur, ki bi se lahko poskušal predstaviti kot uslužbenec podjetja Oddajanje sob, Martin Šeberle s.p., Velika Dolina 22, 8261 Jesenice na Dolenjskem oz. PE, Apartma Vinska Trta.

Organizator nagradne igre ima pravico, da dovoli več prijav za sodelovanje v nagradni igri. V tem primeru bo organizator nagradne igre o tem posebej obveščal v objavi na Facebooku.

Končni oziroma zaključni datum za prijave za sodelovanje v nagradni igri, bo naveden v zapisku objave na Facebook strani. Po tem datumu nadaljnje prijave za sodelovanje v nagradni igri ne bodo dovoljene.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za kakršno koli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh spletnih strani.

Pravila sodelovanja v nagradni igri in način prijave so jasno zapisana v objavi na Facebooku.


Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da kadar koli, brez predhodnega obvestila podaljša nagradno igro ali da v času trajanja nagradne igre zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja, na katerega ne bo mogel vplivati, prekine nagradno igro, nagrade ne podeli in spremeni te splošne pogoje, razveljavi posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji začne ponovno. Sodelujoči v nagradni igri se odpovedujejo kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri. Organizator nagradne igre bo sodelujoče v nagradni igri čim prej obvestil o vseh spremembah nagradne igre.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za vnešene netočne podatke sodelujočih udeležencev, v kolikor bi jih vnesla ali vnesel kateri koli tretji sodelujoči udeleženec, povezan s to nagradno igro.

Nagrada bo jasno zapisana v objavi na Facebooku v obliki Facebook posta.

Izplačilo nagrad v denarju ni mogoče. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe. Nagrade so odvisne od razpoložljivosti, zato si organizator nagradne igre pridržuje pravico, da katero koli nagrado zamenja z drugo enakovredno vrednostjo brez predhodnega obvestila.

Nagrajenci bojo naključno izbrani s pomočjo računalniške programske platforme namenjene za žrebanje. Več angažiranosti med nagradno igro lahko (odvisno od programske platforme) poveča vaše možnosti za zmago. Žreb nagrajenke oziroma nagrajenca ne bo javen.

Nagrajenec bo o tem obveščen preko zasebnega sporočila na Facebooku in sicer v roku 1 dne od zaključnega datuma nagradne igre. V kolikor nagrajenca ni mogoče kontaktirati ali le ta nagrade ne prevzame v 14 dneh po obvestilu, si organizator nagradne igre pridržuje pravico, da nagrado ne podeli nagrajencu in izbere nadomestnega dobitnika nagradne igre.

Organizator nagradne igre bo nagrajenca individualno obvestil, kdaj in kje lahko nagrado prevzame.

Odločitev organizatorja nagradne igre glede vseh zadev, povezanih z nagradno igro in pravili igre je dokončna, velja za vse sodelujoče in nobena pritožba ali ugovor, ki ni v skladu s pravili nagradne igre, ne bo upoštevana.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejema in se strinja s vsemi tukaj navedenimi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja.

Promocijsko nagradno igro in te pogoje bo urejala zakonodaja Republike Slovenije, za morebitne spore pa bo pristojno sodišče v Brežicah.

Nagrajenec dovoljuje objavo svojega imena in slike v katerem koli mediju za oglaševanje, pa tudi, da so njegovi osebni podatki zbrani v bazi podatkov. Organizator nagradne igre se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec nagradne igre s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da organizator nagradne igre kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji).

Ime zmagovalca bo objavljeno na naši facebook strani

Sodelovanje v nagradni igri šteje za sprejemanje teh pogojev.

Plačilo akontacije dohodnine od prejete nagrade. Ker vrednost nagrade presega skupno vrednost 42 EUR, in je nagrajenec državljan Republike Slovenije, je le ta dolžan organizatorju nagradne igre posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade. Nagrajencu se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2, Ur. l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) obdavči po stopnji 25% od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajenca.

Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade.

Ta promocija nikakor ni sponzorirana, podprta ali podrejena s strani Facebooka, Twitterja ali katerega koli drugega socialnega omrežja ali z njim kakor koli povezana. Svoje podatke posredujete podjetju Oddajanje sob, Martin Šeberle s.p., Velika Dolina 22, 8261 Jesenice na Dolenjskem in ne drugi stranki. Posredovani podatki bodo uporabljeni v povezavi z pravilnikom o zasebnosti, ki ga najdete na www.vinskatrta.com